Liczba odwiedzin strony: 28320 Osób na stronie: 3
 

Kancelaria radcy prawnego
Karolina Kondzielewska

 
Dziennik Ustaw 2008 Nr 85 poz. 519 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 16 maja 2008 r.) Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 3 w ust. 1: a)  w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie: "a)  określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc", b)   wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,", b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";   2)   w § 4: a)  w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "a)  od dnia, w którym została zawarta umowa,", b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - nie...
Monitor Polski 2006 Nr 6 poz. 105 - Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2005 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2005 r. (M.P. z dnia 26 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż ceny skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2005 r. w stosunku do I półrocza 2005 r. obniżyły się o 0,2 %. ______ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.
KRS 0000339951 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH - JASIEK
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH - JASIEK STOWARZYSZENIE 2009-10-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
10 LECIA RKS-U 4/5 64-020 CZEMPIŃ CZEMPIŃ KOŚCIAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
698-181-04-04 301243043 0000339951
KRS 0000339950 - FAKTORIA BIURO USŁUG POŚREDNICTWA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FAKTORIA BIURO USŁUG POŚREDNICTWA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KORCZAKA 4/46 16-400 SUWAŁKI M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
844-231-75-60 200309122 0000339950
KRS 0000339949 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI MARCHOCICE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI MARCHOCICE STOWARZYSZENIE 2009-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
27 29-145 MARCHOCICE SECEMIN WŁOSZCZOWSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000339949
KRS 0000339948 - "EUROLEK" LESZEK KONIK I S-KA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EUROLEK" LESZEK KONIK I S-KA SP. J. SP. J. 2009-10-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GUSTAWA EHRENBERGA 33 31-309 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
677-002-10-76 350517657 0000339948
KRS 0000339947 - KAJA III (POLSKA) SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KAJA III (POLSKA) SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRUMYKOWA 51 82-300 ELBLĄG M. ELBLĄG M. ELBLĄG WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
578-306-04-51 280440800 0000339947